Kolleksjon: Kunsttrykk

Vidar's popkunst motiver tar ofte opp galskapen i dagens verden, påvirkninger, klasseforskjeller, klima, politikk og konflikter om ressurser og makt. Målet er å framheve håp, samt bidra til økt bevissthet om hvordan vi kan bistå positivt ved å ta riktige valg. Andre ganger er målet rett og slett å gi bort smil.